Infiltratie kan een kolk zijn zonder afvoer naar het riool of een grindbak.

Afvoeren van het regenwater

Infiltratie is het afvoeren van het regenwater wat vervolgens weer terug in de bodem beland. Indien u niet in de gelegenheid bent een kolk (afvoerput) aan te sluiten op het riool of ervoor kiest het regenwater niet af te voeren naar het riool kunt u voor infiltratie kiezen.

Zoals het hoort!

Een infiltratiekolk wordt in een bak met grind geplaatst zodat het water in het grind kan worden opgeslagen en vervolgens de grond in trekt.

Een grindbak is een strook met grind waar u het water van de bestrating in laat lopen waardoor het water de grond in trekt.

Elk project is onze prioriteit!